ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Κέντρο Ξένων γλωσσών GLOBAL English παρέχουμε στους σπουδαστές μας Εγγύηση Σπουδών, δηλαδή σε περίπτωση αποτυχίας αναλαμβάνουμεν την εκ νέου προετοιμασία τους για την επόμενη εξεταστική ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ με καταβολή μόνο το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις

 

 

Προϋποθέσεις για την Εγγύηση σπουδών

 

Ο μαθητής θα πρέπει να έχει φοιτήσει στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

GLOBAL English από το αρχικό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας (Junior A).

 

Η εγγύηση ισχύει για τις δύο επόμενες εξεταστικές περιόδους κατά την οποία σημειώθηκε η αποτυχία.

1/1