top of page

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

Δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκατάθεση

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΡΑΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ με το διακριτικό τίτλο «GLOBAL ENGLISH» θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί, τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο το πράττει, όταν αναζητάτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας, ή με μηνύματα,  χρησιμοποιείτε πλατφόρμες μάθησης, υποβάλλετε ψηφιακά αίτηση συμμετοχής σας σε ενημερωτικές παρουσιάσεις μας και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

1. Αντικείμενο της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων («Δεδομένα»), τα οποία κοινοποιείτε σε εμάς είτε με τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε με την εγγραφή δική σας/του παιδιού σας σε τμήματα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μας, ως μαθητών μας, και σε συνάρτηση με την συμμετοχή σας σε όλα τα προγράμματα και συστήματα εκπαίδευσης που οργανώνονται και εφαρμόζονται από εμάς, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος που ακολουθούμε.

2. Η χρήση των δεδομένων σας

(Α) Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.globalenglish.gr και να  χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε διαδικτυακά και χωρίς εγγραφή, όπου δεν απαιτείται ατομικός κωδικός πρόσβασης, καθαρά για ενημέρωσή σας, χωρίς να χρειαστεί να δώσετε προσωπικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς, αλλά απλώς αποθηκεύουμε δεδομένα πρόσβασης στα αποκαλούμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών τα οποία μας κοινοποιούνται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης (όπως η διεύθυνση ΙΡ, ο αναφορέας (refferer) κ.λ.π).. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξασφάλιση λειτουργιών χωρίς αποκλεισμούς του ιστοτόπου μας, ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε ανάλυση σφαλμάτων και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και δεν μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε προσωπικά εσάς, ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία

 

(Β) Εφόσον όμως έχετε δηλώσει συμμετοχή σε κάποια από τις δράσεις μας πρέπει κατά την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης να δηλώσετε διάφορα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση της συμμετοχή σας.

Η κοινοποίηση επιπλέον στοιχείων εναπόκειται στη δική σας διακριτική ευχέρεια.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων είναι απαραίτητη και γίνεται για να εκτελέσουμε τη συγκεκριμένη αίτησή σας και να εξετάσουμε τα ερωτήματά σας και δεν παρεκκλίνει από τους σκοπούς  που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεσή σας.

Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, κατά τρόπο ασύμβατο προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

(Γ) Στην περίπτωση που  έχετε εγγραφεί σε κάποιο τμήμα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μας, πρέπει κατά την εγγραφή σας να δηλώσετε διάφορα στοιχεία, όπως ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ & ΜΗΤΡΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΚΙΝΗΤΟ, EMAIL, ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΦΜ, τα οποία είναι απαραίτητα για την φοίτησή σας στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας και για τη συμμετοχή σας σε όλα τα Συστήματα Εκπαίδευσης που εφαρμόζουμε, για την προετοιμασία σας για τις Εξετάσεις Γλωσσομάθειας, όπως προσδιορίζονται, κατόπιν ρητής και μόνο συγκατάθεσης των υποκειμένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους. Οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, είναι:

  • Η απρόσκοπτη φοίτηση, επικοινωνία - ενημέρωση απουσιών και βαθμολογίας,

  • Η αποστολή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού μέσο sms ή email,

  • Η δημοσιοποίηση επιτυχιών από το Εκπαιδευτικό Κέντρο

  • Η τηλεφωνική επικοινωνία για την ενημέρωση περί απουσιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων, ασθένειών κ.α..

  • Η εγγραφή για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

 

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου.
Κέντρο Ξένων Γλωσσών δεν διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων. Περαιτέρω, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης. Τα Προσωπικά Δεδομένα θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει της νομοθεσίας.


Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή ανησυχίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από Κέντρο Ξένων Γλωσσών, ή σε περίπτωση που το υποκείμενο επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει ἠ να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα, μπορεί απευθυνθεί Κέντρο Ξένων Γλωσσών αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση spiridakou@yahoo.gr. Το υποκείμενο δικαιούται ανά πάσα στιγμή να υποβάλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Η κοινοποίηση επιπλέον στοιχείων εναπόκειται στη δική σας διακριτική ευχέρεια.

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, η επεξεργασία και χρήση  τους, είναι απαραίτητη και γίνεται με σκοπό την εγγραφή και την ένταξή σας σε τμήμα διδασκαλίας, την συμμετοχή σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μας (διαγωνίσματα, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.), την ενημέρωσή σας για αυτά, τη συμμετοχή σας στη διαδικασία βράβευσης βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών και την ανάδειξη των βραβευμένων μαθητών μας και συμμετοχή σας σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις μας, ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν και εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτούς.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και καταχωρούνται στο εταιρικό σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, κατά τρόπο ασύμβατο προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ενδέχεται να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας ακόμη και μετά το τέλος των δραστηριοτήτων μας προς εσάς, αλλά μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων, αλλά και την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω.

Διαβιβάζουμε τα στοιχεία σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα δήλωση (όπως σε παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και «Υπολογιστικού Νέφους», σε εταιρίες που εκτελούν φορολογικές/διαχειριστικές εργασίες για λογαριασμό σας, σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την εγγραφή σας  σε εξετάσεις, άλλες δημόσιες αρχές, κ.α.) και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

3. Συλλογή δεδομένων και χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΚΙΝΗΤΟ, EMAIL και λοιπά πρόσθετα στοιχεία που τυχόν κοινοποιήσατε σε εμάς και να τα χρησιμοποιήσουμε για δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς, όπως να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες μας ή να σας αποστείλουμε σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό μέσω ταχυδρομείου. Μπορείτε να αντικρούσετε οποτεδήποτε την αποθήκευση και χρήση των δεδομένων σας για τέτοιους σκοπούς στέλνοντας ένα μήνυμα στο spiridakou@yahoo.gr.

4. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Διασφαλίζουμε την ιστοσελίδα μας με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

O ιστότοπος www.globalenglish.gr, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:
EU Data Protection Directive 1995 (DPD)
EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)


Η συμμόρφωση των εν λόγω δικτυακού τόπου με την προαναφερθείσα νομοθεσία, σημαίνει ότι αυτός ο ιστότοπος πιθανώς συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και τη νομοθεσία περί απορρήτου των χρηστών που έχουν θεσπιστεί και σε άλλες χώρες και εδάφη. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν ο ιστότοπος αυτός συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και προστασίας προσωπικών δεδομένων της χώρας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω) για διευκρινίσεις.

5. Ανάκληση:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη χρήση των στοιχείων σας (παρ’ όλο που αυτό δεν θα βλάψει τη νομιμότητα των ενεργειών επεξεργασίας που εκτελέστηκαν πριν την ανάκληση), στέλνοντας ένα μήνυμα στο spiridakou@yahoo.gr.

bottom of page